Het Huis

Budget

De prioriteit van VELUX was om een renovatieproject voor te stellen dat financieel haalbaar is. Het kostenplaatje van de renovatie bleef dus altijd een belangrijke bekommernis. De kostenraming  werd opgemaakt in functie van het begrotingskader van de sociale huisvestingsmaatschappijen in Brussel én in functie van de vastgelegde vereisten op vlak van Energie Prestatie Certificaten (EPC). De begrotingslimiet van de sociale huisvestingsmaatschappijen (dat wil zeggen een maximumprijs per m²) vormde zodoende de basis voor de uitwerking van het project.

Er werden verschillende renovatiescenario’s uitgewerkt, gebaseerd op vijf criteria: comfort – bereikbaarheid – reproduceerbaarheid – energie en milieu. Een perfect model waarin alle factoren voor de volle honderd procent worden geïntegreerd was in de praktijk onmogelijk. Daarom werd van in het begin naar een evenwicht gezocht. Het binnenhuiscomfort van de woning kreeg daarbij voorrang. De scenario’s die een individuele elektriciteitsproductie voorstelden door middel van fotovoltaïsche panelen werden niet geselecteerd omdat ze een te hoge kostprijs inhielden. Materialen of technieken die extra kosten met zich meebrengen, werden uitgesloten.

RenovActive wordt volledig uitgevoerd door VELUX, maar partners uit de bouwmaterialensector hebben hun expertise ter beschikking gesteld en kosteloos hun materiaal aangeboden. De overheidsuitgaven voor deze materialen werden in overweging genomen bij de berekening van de totaalprijs van de renovatie.

Wat RenovActive zo bijzonder maakt, is de financiële haalbaarheid. Het project wil in de eerste plaats van het huis een comfortabele woonruimte maken, tegen een betaalbare prijs.

De kostprijs van het RenovActive-concept is afgestemd op het begrotingskader van de Brusselse maatschappijen voor sociale huisvesting en de vereisten van de Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen. Voor 50 van dergelijke renovaties is de kostprijs voor het reproduceren met RenovActive lager dan het begrotingskader voor de reproductie van sociale woningen.

Dit project wordt volledig gefinancierd door VELUX, maar de producenten van bouwmaterialen stellen gul hun expertise en materialen ter beschikking. Voor de definitieve kostprijs van de renovatie werd rekening gehouden met de standaardkostprijs van die materialen.